COOKIES- OCH INTEGRITETSPOLICY

Vi informerar nedan om hur Designbrickan samlar in och bearbetar data. Vid godkännande av Designbrickans köpvillkor godkänner du även vår cookies- och integritetspolicy.

PERSONUPPGIFTER

Med personuppgifter avses de uppgifter som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person. Personuppgiftsansvarig för hantering av dina personuppgifter är:
Designbrickan (Åry AB) Org. nr: Titanvägen 3 SE-382 46 Nybro

Vi värnar om din personliga integritetoch samlar inte in mer personuppgifter än nödvändigt. Vi följer dataskyddsförordningen GDPR. Den här policyn hjälper dig att förstå vilka personuppgifter vi samlar in och hur vi behandlar dem. Vid frågor kring personuppgiftshantering, vv kontakta info@designbrickan.se

VILLKA PERSONUPPGIFTER SPARAR VI?

I samband med att du genomför ett köp samlar vi in för- och efternamn, adress, e-postadress, IP-adress, telefonnummer samt orderhistorik. Vid betalning med faktura via Klarna behöver du uppge ditt personnummer. Vi sparar dock endast ditt födelsenummer, d v s inte dina fyra sista siffror i personnumret. Du kan välja att inte uppge ditt personnummer om du väljer ett annat betalsätt än faktura.

KLARNA DATASKYDD

För att vi ska få hantera dina personuppgifter krävs en vårdnadshavares samtycke. Genom registrering och/eller beställning garanterar du att du har vårdnadens samtycke till att vi får hantera dina personuppgifter. Inom EU regleras krav på minimiålder för hantering av personuppgifter av varje medlemsstat. Genom att klicka på ”Slutför köp” godkänner du köpvillkoren hos Designbrickan. Du garanterar dessutom att du har vårdnadshavares samtycke till hantering av personuppgifter utifrån gällande lagstiftning.

I VILKET SYFTE ANVÄNDS DINA PERSONUPPGIFTER?

De personuppgifter Designbrickan samlar in, lagrar och bearbetar är enbart de uppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna hantera ditt köp, d v s i syfte att leverera dina produkter och ta emot din betalning. Syftet är vidare att eventuellt kunna hantera returer och reklamationer. Den rättsliga grunden för vår hantering av personuppgifter är därmed att vi behöver uppgifterna för att kunna fullgöra ett köpavtal mellan Designbrickan och dig som kund.

Genom att dina personuppgifter finns sparade hos oss kan din order hanteras på ett smidigare sätt och vi kan på så sätt förbättra din köpupplevelse. Din IP-adress sparas i syfte att motverka bedrägerier. Vi kan även informera dig om nyheter och kampanjer som vi tror kan intressera dig. Detta beskrivs mer ingående i våra köpvillkor under avsnittet ”Nyhetsbrev”. Behandlingen av dina personuppgifter utifrån detta syfte bygger på ditt medgivande när du godkänner direktmarknadsföring i samband med köp. Du har rätt att när som helst dra tillbaka medgivandet till behandling av personuppgifter och neka till direktmarknadsföring. Läs mer om hur du drar tillbaka ditt medgivande i våra köpvillkor under avsnittet ”Nyhetsbrev”. 

Din e-postadress kan användas för målgruppsinriktad marknadsföring på andra webbsidor i syfte att visa relevanta annonser. Du kan genom att kontakta oss begära att få din e-postadress och deltagande borttaget från dessa målgrupper. Vi kan även komma att använda dina personuppgifter i syfte att genomföra kundundersökningar med strävan om att förbättra webbsidan och därmed din köpupplevelse. 

Ditt ordernummer och ordervärde kan delas med tredje part för att mäta marknadsföringsinsatser, men inga mer uppgifter än ordernummer och ordervärde delas i del fallen. Vi värnar om ditt integritetsskydd och använder inte dina personuppgifter till annat än det ursprungliga syftet, vilket är beskrivet i denna policy.

HUR HANTERAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Designbrickan använder krypterad kommunikation via Secure Socket Layer (SSL), för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas vid köp. Information om kreditkort hanteras endast av finansiell institution i en förbindelse som är säker och krypterad. Vid hantering av dina personuppgifter arbetar vi även efter en intern säkerhetspolicy framtagen för att säkerställa att vi följer gällande lagkrav.

Dina personuppgifter hanteras endast av Designbrickan och de parter som är involverade i hanteringen av ditt köp. Dina personuppgifter kommer inte att delas med obehöriga. Vi säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Designbrickan.

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra det som uppgifterna samlades in för. Designbrickan kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagstiftning eller i förekommande fall för att bevaka rättsliga intressen. 

VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER?

Du som kund har rätt att kontakta oss för att få information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig, möjlighet att uppdatera dessa eller att få dem raderade. Som kund har du även rätt till dataportabilitet samt begränsning av behandling av personuppgifter om du anser att uppgifterna är felaktiga eller har begärt rättelse. Vidare har du rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter som baseras på vårt legitima intresse. Vi slutar då att behandla personuppgifterna, såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl som går före dina intressen och rättigheter. För frågor om vår hantering av personuppgifter eller för att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss per e-post. 

COOKIES

Designbrickan använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på sajten. Cookies är väldigt små textfiler som sparas på din hårddisk när du besöker hemsidor. De huvudsakliga syftena för användning av cookies är webbfunktionalitet, webbstatistik och marknadsföring. Vi använder oss av första- och tredjepartcookies.

En del cookies är direkt nödvändiga för sajtens funktionalitet. Dessa håller ordning på dina inställningaroch gör din upplevelse smidigare genom att bland annat känna igen din enhet och komma ihåg dina inställningar. Utöver detta används också cookies till att samla in information om varaktigheten av ett besök, besökta sidor, om ett köp slutfördes eller demografisk information som t ex ursprung, kön och ålder. Syfte med detta är att möjliggöra för Designbrickan att analysera webbsidans besök och vidareutveckla sajtens upplevelse. Information som samlas in via cookies kan komma att delas med nära samarbetspartners för analytiska ändamål. Du kan välja att stänga av cookies i din webbläsare. Dessa inställningar drabbar dock viss funktionalitet på sajten och vi ber dig vara medveten om att det kan medföra att hemsidan inte fungerar korrekt. 

VILKA COOKIES ANVÄNDER VI?

DESIGNBRICKAN E-COMMERCE

Syfte: Används för att spara information gällande valuta, språk och leveransadress. Ex vis för att visa produkter i rätt valuta och momssats samt att spara din varukorg för att du enkelt ska kunna återuppta ditt köp vid ett senare tillfälle.

GOOGLE ANALYTICS

Syfte: Används för att samla in information om hur vår webbsida används. Exempelvis vilka sidor som besöks, hur lång tid en sida besöks och antal köp. Detta ger oss möjlighet att utveckla användarupplevelsen. 

GOOGLE SEKRETESS OCH ANVÄNDARVILLKOR

RE-MARKETING/DOUBLECLICK

Syfte: Används för att kuna visa relaterade annonser utifrån vilka produkter besökaren visat intresse för samt mäta resultat från anonnsering i Googles annonsnätverk.

GOOGLE SEKRETESS OCH ANVÄNDARVILLKOR

FACEBOOK

Syfte: Används för att spåra resultat från annonsering på Facebook samt för att kunna visa relaterade annonser utifrån vilka produkter besökaren visat intresse för. 

SNAPCHAT

Syfte: Används för att spåra resultat från annonsering på Snapchat samt för att kunna visa relaterade annonser utifrån vilka produkter besökaren visat intresser för. 

ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

Designbrickan förbehåller sig rätten att när som helst kunna göra ändringar i Integritetspolicyn som är nödvändiga för att uppfylla lagkrav eller åtgärda störningar. Samtliga ärenden kommer att publiceras i detta dokument.